Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

AsiaCDCS026 - Đan Nguyên - Xin Làm Người Tình Cô Đơn (NRG)AsiaCD290 : Thuở Ấy Có Em
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/01/asiacd290-thuo-ay-co-em.html
AsiaCD374: Đan Nguyên - Thương Về Miền Trung
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/01/asiacd374-nguyen-thuong-ve-mien-trung.html
AsiaCD260 : Đan Nguyên - Những Lời Này Cho Em
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/01/asiacd260-nguyen-nhung-loi-nay-cho-em.html
AsiaCDCS042 : Đan Nguyên - Có Thế Thôi
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/01/asiacdcs042-nguyen-co-thoi.html
AsiaCD370 : Đan Nguyên - Nàng Áo Tím
AsiaCD276: Đan Nguyên – Thành Phố Mưa Bay (2009)
http://nhacsuutamnet.blogspot.com/2017/02/asiacd276-nguyen-thanh-pho-mua-bay-2009.html
AsiaCS26 : Đan Nguyên– Xin Làm Người Tình Cô Đơn (2010)
AsiaCD347: Đan Nguyên – Người Lính & Mùa Xuân (2013)
AsiaCD 338: Đan Nguyên & Y Phụng – Thiệp Hồng Viết Tên Em (2013)
Asia-Live Show Đan Nguyên-Tình Như Mây Khói (2013) [DVD5.ISO]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét