Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Người Đẹp Bình Dương CD - Tình Ca Hải Ngoại 4 - Tình Ca (NRG)

Thế Giới Nghệ Thuật CD - Tình Đã Xa (NRG)

Thúy Nga CD072 - Thế Sơn - Tình Thư Của Lính (NRG)

Vân Sơn CD166 - The Best Of Chế Linh - Thanh Tuyền (NRG)

Xuân Điềm CD5 - Tình Quê Tình Người (NRG)

Thanh Lan CD001 - Khánh Ly - Bài Tango Cho Em (NRG)

Thanh Lan CD032 - Khánh Ly - Bản Tango Cuối Cùng (NRG)

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Thanh Lan CD073 - Khánh Ly - Trong Tay Anh Đêm Nay (NRG)

Thúy Anh CD143 - Khánh Ly - Mùa Thu Xa Em (NRG)

Diệu Hương Music CD - Tình Ca Diệu Hương 2 - Ở Lại Ta Đi (NRG)

Diệu Hương Music CD - Tình Ca Diệu Hương 1 - Khắc Khoải (NRG)

Diệu Hương Music CD - Quang Dũng - Bài Tình Ca Của Em (NRG)

Thúy Nga CD160 - Don Hồ - Vực Sâu Hạnh Phúc (NRG)