Thứ Ba, 10 tháng 7, 2018

Trường Sơn 4 - Hôm Nay - Ngày Mai (WAV)

Vân Sơn CD102 - Trần Hải Mi - Bóng Biển (NRG)

Trường Sơn 3 - Quê Hương và Người Tình (WAV)

Tape Doremi 24 - Thanh Hà - Ước Hẹn (WAV)

Tape Eagle 18 - Xa Vắng (WAV)

Trường Sơn 2 - Quê Hương Và Tuổi Trẻ (WAV)