Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2015

Mực Tím CD042 - Tình Yêu Hát (NRG)


Mimosa CD058 - Nhạc Tuyển Đỗ Lễ - Quê Hương Tình Yêu Nỗi Nhớ (NRG)


Mimosa CD033 - Lynda In Hongkong 2 (NRG)


Memorizes CD002 - Lê Dung - Mầu Nắng Có Bao Giờ Phai Đâu (NRG)


Mai CD - Khả Tú - Năm 17 Tuổi (NRG)


Lưu Quốc Việt CD - Tạ Ơn Chúa (NRG)