Thứ Ba, 26 tháng 2, 2019

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

Sao Đêm CD007 - Thân Em Như Tấm Lụa Đào (NRG)


Làng Văn CD166 - Thư Tình Em Gái (NRG)


Tình Nhớ CD063 - Phượng Mai - Thêm Một Lần Yêu (NRG)


Tuấn Anh CD - Tháng 6 Trời Không Mưa (NRG)


Diễm Xưa CD143 - Kỳ Anh - Tóc Em Đuôi Gà (NRG)


Văn Nghệ Việt Nam CD006 - Thương Em Lý Chiều Chiều (NRG)


Từ Công Phụng CD - Cánh Chim Vùng Hoang Dại (NRG)