Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Vân Sơn CD - Tâm Đoan - Tiếng Còi Trong Sương Đêm (NRG)

Thúy Nga CD - Hoàng Lan - Nếu Ta Đừng... (NRG)

Ca Dao DVD - Chung Tử Lưu - Anh Cho Em Mùa Xuân (ISO)


Vân Sơn CD - Tâm Đoan - Mùa Thu Có Nhớ (NRG)

Vân Sơn CD - Khánh Hoàng - Một Thuở Đam Mê (NRG)

Vân Sơn CD - Tâm Đoan - Lối Thu Xưa (NRG)