Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2016

Duy Linh CD - Trở Lại Bạc Liêu (NRG)

Elvis Phương CD021 - Nha Trang Ngày Về (NRG)

Nhạc Xuân Collection

Elvis Phương Collection

Quang Lê Collection
Giáng Sinh Collection

THUY NGA CD FLAC

Asia CD Collection FLAC

Như Quỳnh Collection

Khánh Ly Collection

Ngọc Lan Collection

Tuấn Ngọc Collection

Trần Thái Hòa Collection

Asia CD Collection MP3

Quang Dũng Collection

Đan Nguyên Collection

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2016

Don Hồ CD003 - Lâm Thúy Vân, Thanh Hà, Don Hồ - Hẹn Hò (NRG)

Kim Lợi CD - Elvis Phương CD - Tạ Ơn Đời Tạ Ơn Người (NRG)

Tuyển tập nhạc NRG 

Lệ Hằng CD008 : Kiều Nga - Tango Tuyệt Vời (NRG)