Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Lê Uyên Phương CD - Tình Như Mây Cõi Lạ (NRG)


Thúy Nga CD308 - Thế Sơn - Bất Chợt Ta Nhìn Nhau (NRG)


Tektronic CD - The Best Of Hongkong Music - 999 Đóa Hồng (NRG)


Thúy Nga CD302 - Mạnh Quỳnh - Vợ Tôi (NRG)


Mai CD - Thu Vàng Trên Lối (NRG)


Thúy Nga CD123 - Tình Là Sợi Tơ - Liên Khúc Chachacha (NRG)