Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2019

Thúy Nga CD599 - Tình Ca Nguyễn Văn Đông - Sắc Hoa Màu Nhớ (NRG)


Thúy Nga CD598 - Tình Ca Nguyễn Văn Đông - Mấy Dặm Sơn Khê (NRG)


Diễm Xưa CD085 - Hoàng Nam - Yêu Không Đợi Chờ (NRG)


Biển Tình CD086 - Quang Dũng, Nguyên Khang - Ai Tình Hơn Ai? (NRG)


Khánh Ly CD - Bên Đời Hiu Quạnh (F1?/NRG)


Khánh Ly CD - Biển Nhớ (F1?/NRG)


Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Mimosa CD005 - Xuân Nhớ Mẹ (NRG)


Làng Văn CD237 - Đón Xuân (NRG)


Lệ Hằng CD - Ngợi Ca Mùa Xuân (NRG)


Làng Văn CD189 - Nguyện Ước Đầu Xuân (NRG)


Thúy Anh CD068 - Tuấn Vũ - Xuân (NRG)


Tình Platinum CD007 - Mạnh Quỳnh, Mỹ Linh - Xuân 2000 (NRG)


Mai Ngọc Khánh CD062 - Ly Rượu Mừng (NRG)