Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Mây CD - 20 Năm Trần Trịnh - Lệ Đá (NRG)

Mai Ngọc Khánh CD025 - Một Cõi Đi Về (NRG)

Mai Ngọc Khánh CD100 - Mai Ngọc Khánh - Diễm Xưa (NRG)

Hoàng Oanh CD - Thơ - 30 Năm Ly Hương (NRG)

Hoàng Oanh CD - Mẹ Hằng Cứu Giúp (NRG)

NKCD - Nguyên Khang, Quang Dũng - Cơn Mưa Phùn (NRG)

Nhạc Xuân Collection

Elvis Phương Collection

Quang Lê Collection
Giáng Sinh Collection

THUY NGA CD FLAC

Asia CD Collection FLAC

Như Quỳnh Collection

Khánh Ly Collection

Ngọc Lan Collection

Tuấn Ngọc Collection

Trần Thái Hòa Collection

Asia CD Collection MP3

Quang Dũng Collection

Đan Nguyên Collection