Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

Làng Văn CD342 - Mai Quốc Huy - Trả Nhẫn Kim Cương (NRG)

Thúy Nga CD128 - Hoài Nam - Em Cứ Hẹn (NRG)

Làng Văn CD371 - Mai Quốc Huy - Nỗi Đau Muộn Màng (NRG)

Thúy Nga CD127 - Thế Sơn, Mỹ Huyền - Kẻ Yêu Thầm (NRG)

Thúy Nga CD132 - Hương Lan, Thái Châu - Hương Phai (NRG)

Thúy Nga CD126 - Hương Lan - Huế Và Em (NRG)