Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

Bảo Yến & 18 Tình Khúc (NRG)

18 bao gồm 3 bài trong DVD, CD chỉ có 15 bài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét