Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Tape LT8 - Tiếng Hát Ngọc Sơn (+ Thái Châu) (WAV)

không có bài Mùa Mưa Qua Mau như ở bìa trước

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét